Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door een notaris opgesteld stuk waarin, na de nodige controles (in bijvoorbeeld het Centraal Testamenten Register en de Gemeentelijke Basis Administratie), de notaris verklaart wie erfgenamen zijn, of en hoe de nalatenschap is aanvaard en (eventueel) wie er namens de erfgenamen mag handelen.

Waarvoor wordt een verklaring van erfrecht gebruikt?

Een verklaring van erfrecht wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het verkrijgen van partnerpensioen of het deblokkeren van bankrekeningen.

In sommige gevallen vraagt een bank niet meer om een verklaring van erfrecht en is zij bereid om het banksaldo vrij te geven nadat er een verklaring is getekend die ondermeer inhoudt dat de bank wordt gevrijwaard indien achteraf blijkt dat het saldo aan de verkeerde perso(o)n(en) ter beschikking is gesteld. Wat veel mensen niet weten is dat het ondertekenen van een dergelijke verklaring met zich meebrengt dat u de nalatenschap zuiver aanvaard. En dat is niet altijd zonder risico's. Het is dus zaak om u te laten informeren op een moment dat u nog een keuze heeft. Daarom is het te adviseren om eerst contact op te nemen met een notaris.

Stel een vraag