Gezag en voogdij

De wet omschrijft gezag als volgt: 'De plicht en het recht om een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden.' Onder opvoeding en verzorging valt onder andere de verplichting tot het verschaffen van voeding, kleding, de keuze van scholing en woonplaats, toestemming voor medische behandelingen en het beheren van de financiën.

Man heeft niet automatisch gezag

Als twee partners van verschillende geslacht niet getrouwd of als partner geregistreerd zijn, heeft de mannelijke partner niet automatisch het gezag bij geboorte van het kind. De moeder heeft dit wel. Om het gezamenlijk gezag te kunnen gaan uitoefenen dient de man dit middels het indienen van een verzoek bij de Rechtbank aan te vragen. Hiervoor is in beginsel de toestemming van de moeder noodzakelijk.

Voogdij is iets anders dan gezag

Twee mensen die geen van beiden de ouder van een minderjarig kind zijn, oefenen niet het gezag uit maar hebben de voogdij. Ouders kunnen in hun testament of ander notariële akte één of twee voogden aanwijzen welke de zorg van het kind of de kinderen over zullen nemen in het geval dat beide ouders komen te overlijden. Wanneer dit niet gebeurt, zal de rechter een voogd benoemen. Het benoemen van een voogd moet op wettelijk voorschrift in een notariële akte worden vastgelegd.

Stel een vraag