Rechtsvormen ondernemen

Ondernemen is risico nemen, bijvoorbeeld op financieel gebied. Of een ondernemer aansprakelijk is met zijn eigen (privé)vermogen, hangt ondermeer af van de rechtsvorm van de onderneming.

De rechtsvorm van een onderneming noemt men ook wel de juridische vorm. In grote lijnen zijn er twee soorten rechtsvormen te onderscheiden: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. In de eerste vorm is de ondernemer privé aansprakelijk in de tweede vorm is de rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en verplichtingen.

Voorbeelden van organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.). Bij rechtspersonen kan men denken aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of de naamloze vennootschap (NV).

Stel een vraag