Vereniging

Verenigingen komen voor op allerlei gebied, denk aan politiek, sport en muziek, maar ook aan geloof, levensbeschouwing, toneel, verzamelwoede of natuur- en milieubescherming.

Een vereniging mag niet ten doel hebben het maken van winst ter verdeling onder de leden. Een vereniging mag best winst maken of fondsen werven, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Verenigingen kunnen op twee manieren tot stand komen:

  • oprichting door een onderlinge afspraak of zelf opgestelde akte niet zijnde een notariële akte (de zogenaamde vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid);
  • oprichting bij notariële akte (de zogenaamde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid).

Rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de vereniging zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is en dus dezelfde rechten kan hebben en verplichtingen kan aangaan als iedere (volwassen) burger. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan dus onroerend goed op naam hebben, geldleningen aangaan en bijvoorbeeld erfgenaam zijn. Dit geldt niet voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Daarnaast is er een verschil in de aansprakelijkheid voor bestuurders. De bestuurders van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor schulden (soms zelfs tot na het aftreden van de bestuurders).

Stel een vraag