Koopovereenkomst

In een koopovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd welke de verkoper en de koper met betrekking tot het verkochte onroerend goed hebben gemaakt. Als er een makelaar bij de transactie is betrokken zorgt deze vaak voor het opstellen van de koopovereenkomst. Soms wordt er echter geen gebruik gemaakt van de diensten van een makelaar of is de behoefte dat de koopovereenkomst door een onpartijdige persoon als de notaris wordt opgesteld. De notaris is bij uitstek geschikt om hierin een rol te spelen. Meer weten? Neem contact op met ons notariskantoor in Groningen, wij zijn u graag van dienst.

Een koopovereenkomst wordt ook wel voorlopig koopcontract of voorlopige koopakte genoemd. Deze termen zijn veelal verwarrend omdat er regelmatig wordt gedacht dat er nog zomaar van de koop kan worden afgezien. Dit is niet het geval, de term 'voorlopig' betekent in dit geval dat er nog ontbindende voorwaarden kunnen zijn. Deze ontbindende voorwaarden kunnen te maken hebben met het verkrijgen van een hypotheek, een bouwrapport, het verkrijgen van een woonvergunning of de verkoop van het huis van de kopers. Wel heeft de particuliere koper die een woning koopt wettelijk het recht om binnen drie dagen na ondertekening van de koopovereenkomst zonder opgave van reden de koopovereenkomst te ontbinden. Dit noemt men de bedenktijd. Als deskundige notarissen kunnen wij u hierover uitvoerig informeren. Schroom niet om contact met Stevens Idema Notariaat op te nemen als u vragen heeft op dit gebied!

Stel een vraag