Nieuwbouwwoning

Het kopen van een nieuwbouwwoning verschilt met het kopen van een bestaande woning. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning wordt u in de meeste gevallen in eerste instantie eigenaar van de grond. De koop van de grond wordt gerealiseerd met het ondertekenen van de koopovereenkomst. De levering van de grond vindt plaats via de notaris die speciaal voor dit project is aangwezen (de projectnotaris). Daarnaast wordt er een aanneemovereenkomst gesloten met de aannemer die uw huis gaat bouwen. Voor de betaling van uw aannemer is het gebruikelijk dat er in termijnen wordt betaald naarmate de bouw vordert (de bouwtermijnen). Veelal heeft u het recht om, bij het betalen van de laatste termijn, een gedeelte hiervan in depot te geven bij de projectnotaris (de zogenaamde 5% regeling). De bij de oplevering geconstateerde gebreken moeten eerst verholpen worden voordat de laatste termijn wordt overgemaakt aan de aannemer. Wanneer er sprake is van een projectnotaris, vindt de levering van het bouwterrein veelal plaats via het kantoor van desbetreffende notaris. Wat hierbij vaak voorkomt, is dat de kosten voor de notaris en het kadaster betaald worden door de verkopende partij, wat vrij op naam genoemd wordt.

De notaris regelt hypotheekrecht en de benodigde hypotheek

Wanneer u voor de financiering van uw nieuwbouwwoning een hypotheek dient af te sluiten, zal er een hypotheekrecht op de nieuwbouwwoning moeten komen. Hiervoor kunt u een notaris naar keuze benaderen en Stevens Idema Notariaat in Groningen is u hiermee graag van dienst. Wanneer u de akte van levering dient te ondertekenen, dan regelt uw notaris dat de projectnotaris kan beschikken over de door u te betalen koopsom.

Stel een vraag