Splitsing in appartementsrechten

Koopt u in Nederland een huis dan wordt u eigenlijk eigenaar van de grond en daardoor ook van alles wat zich daar op/in bevindt. Dat is anders bij appartementsrechten. Bij het kopen van een appartment wordt u, samen met de overige appartementseigenaren, eigenaar van het gehele gebouw en krijgt u van een gedeelte van dat gebouw het (privé)gebruiksrecht. Daarnaast heeft u het recht om gebruik te maken van bepaalde gemeenschappelijke gedeelten (denk aan trappenhuizen, liften, galerijen etc).

Vereniging van Eigenaren

Met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw dienen alle eigenaren tezamen te beslissen. Ondermeer hiervoor is de Vereniging van Eigenaren opgericht. In de (periodiek) te houden vergaderingen worden door de gezamenlijke eigenaren besluiten genomen ten aanzien van het complex.

Splitsingsreglement: document met gemaakte afspraken

De splitsing van de appartementen wordt vastgelegd in de akte van splitsing. Hierin wordt ook verwezen naar het splitsingsreglement, wat ondermeer een belangrijk document is voor de te houden vergaderingen van de Verenging van Eigenaren. Zo wordt in het splitsingsreglement ondermeer geregeld:

  • Hoe de vergaderingen bijeen worden geroepen;
  • Wanneer er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen;
  • Hoeveel stemmen iedere appartementseigenaar kan uitbrengen in een vergadering
Stel een vraag