Erfbelasting

Erfbelasting is belasting die betaald moet worden over een ontvangen erfenis. Erfbelasting en schenkbelasting zijn met elkaar verweven. Bij erfbelasting en schenkbelasting bepalen de volgende twee factoren de hoogte van de belasting.

1.    De hoogte van de verkregen erfenis;
2.    De mate van verwantschap tussen de erflater en de begunstigde.

In alle gevallen is er sprake van een vrijgesteld bedrag. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de mate van verwantschap (wanneer u van een neef erft is de vrijstelling lager dan wanneer u van uw ouders erft), enkele uitzonderingen daargelaten. De mate van verwantschap speelt ook een rol bij de vaststelling van het verschuldigde percentage.

 

Het betalen van belasting roept bij veel mensen weerstand op. Dit wordt in het geval van de erf- en schenkbelasting nog versterkt omdat mensen vinden dat ze tijdens leven al belasting betaald hebben over hun inkomen en vermogen. Om de voorgenoemde redenen wordt er vaak gezocht naar mogelijkheden om het betalen van schenk- en erfbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. De notaris is deskundige op dit gebied en kan u hierbij goed van dienst zijn. Hij of zij kijkt zorgvuldig naar uw situatie en uw wensen, om u vervolgens met een bij u passend advies te komen.

Stel een vraag