Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is eigenlijk een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Ook deze vorm van maatschap ontstaat door het tot stand komen van een maatschapovereenkomst  / vennootschapscontract tussen de oprichters.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vennootschapsvermogen van de firmanten en hun privévermogen. Het vennootschapsvermogen van de vennootschap onder firma noemt men ook wel het afgescheiden vermogen. Wat dat betreft lijkt de vennootschap onder firma dus op een rechtspersoon.
Iedere vennoot is in beginsel bevoegd om namens de vennootschap onder firma te handelen. Dit in tegenstelling tot de maatschap, waar voor bevoegde vertegenwoordiging door één van de maten volmacht van de overige maten noodzakelijk is. Hierop gelden enkele wettelijk vastgelegde uitzonderingen.

Ieder van de vennoten is bij de vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Dit is anders bij een maatschap, daarin is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor een schuld van de maatschap.

Stel een vraag