Commanditaire vennootschap

Een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma is de commanditaire vennootschap. Binnen deze vennootschap zijn twee soorten vennoten, de beherende- en de commanditaire vennoot. De beherende vennoot is, net als bij de vennootschap onder firma, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot. De laatste is als financier van de vennootschap niet verder voor schulden van de vennootschap aansprakelijk dan tot het door hem of haar ingebrachte bedrag. Als een commanditaire vennoot zijn bijzondere positie wil houden, dan moet hij wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De notaris kan u hierover meer vertellen.

Stel een vraag