Maatschap

Een maatschap is een rechtsvorm van de onderneming waarbij het draait om samenwerking. Samen voert u met andere personen (maten) uw beroep uit als zelfstandig ondernemer. Iedere maat heeft zijn eigen inbreng, bijvoorbeeld geld, arbeid of goederen. Samen en min of meer gelijkwaardig streven de maten hetzelfde doel na, namelijk financieel voordeel wat de maten onderling zullen verdelen. Een maatschap komt veelal voor bij beroepsbeoefenaren. Denk hierbij aan tandartsen, accountants, fysiotherapeuten of advocaten.

De maatschapsovereenkomst

Bij de oprichting van een maatschap worden de rechten en verplichtingen van de maten onderling vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. Denk hierbij aan zaken als de bevoegdheden van de maten, verdeling van de winst en de afspraken rondom aansprakelijkheid.
Als maat in een maatschap gaat u alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de andere maten in principe niet aansprakelijk. Wanneer een maat wel volmacht is toegekend via de maatschapsovereenkomst en deze heeft verkeerd gehandeld, zijn alle maten wel aansprakelijk.
Het opstellen van een maatschapsovereenkomst is niet verplicht, maar wel aan te raden. Hier kan een notaris mee van dienst zijn. Stevens Idema Notariaat in Groningen kan deskundig advies geven voor het opmaken en inrichten van de maatschapsovereenkomst. Voor meer informatie over de oprichting van een maatschap kunt u contact opnemen.

Stel een vraag