Ondernemen

Omtrent bedrijfsvoering heeft u te maken met ondernemingsrecht. Bij de oprichting van een onderneming heeft u er al volop mee te maken.

Oprichting van een onderneming

Wanneer u een onderneming wilt oprichten, dient er een keuze gemaakt te worden met betrekking tot de rechtsvorm van de onderneming. De notaris kan u adviseren bij de keuze van de juiste rechtsvorm van uw onderneming. Daarnaast kan de notaris zorgen voor begeleiding en oprichting van de door u gekozen ondernemingsvorm. Voor een aantal rechtsvormen is een notariële akte verplicht. Wij kunnen deze voor u in orde maken.

Statuten vastleggen

Bij de oprichting van een vereniging, stichting of maatschap vormen de statuten het belangrijkste stuk. U kunt terecht bij de notaris voor het laten vastleggen van de statuten voor uw vereniging, stichting of maatschap. Door middel van de statuten is alles wettelijk geregeld en vastgelegd, mochten er later bijvoorbeeld meningsverschillen ontstaan tussen de leden of vennoten. Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. Voor specifieke vragen of wensen omtrent ondernemen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook vrijblijvend een offerte aanvragen, dan zult u vervolgens een offerte op maat ontvangen per e-mail.
 

Stel een vraag