Hypotheek

De meeste mensen beschikken niet over voldoende financiële middelen om zonder lening een huis te kunnen kopen. Om deze reden sluiten mensen veelal een geldlening af bij een bank of een verzekeringsmaatschappij.

Hypotheekakte en geldleningsovereenkomst

Via een bank is het mogelijk een hypotheek af te sluiten. Over deze geldlening wordt weer rente betaald, wat een goede inkomstenbron is voor de bank. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt er een hypotheekakte ondertekend waarin de voorwaarden en bepalingen rondom de lening zijn vastgelegd. In de geldleningsovereenkomst staan de afspraken vastgelegd met betrekking tot het aflossen van de lening, het rentepercentage en de rentevaste periode.

Hypotheek en hypotheekrecht

Wel zijn er hypotheekrechten vastgesteld om de banken zekerheid te bieden dat het uitgeleende geld in iedere situatie kan worden terugbetaald. De hypotheekrecht houdt in dat u op moment van ondertekenen van de hypotheekakte, het huis als ware als onderpand geeft aan de bank. Op het moment dat u niet meer aan de verplichtingen van de hypotheekakte en geldleningsovereenkomst kunt voldoen, kan de bank gebruikmaken van het executierecht. In dit geval mag de bank het huis leeg en ontruimd verkopen, dit gebeurt veelal via een executieveiling. De netto-verkoopopbrengst wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen. Wanneer met de verkoop van het huis niet het compleet verschuldigde bedrag kan worden betaald, is er sprake van een restschuld. Voor deze restschuld worden er aparte afspraken gemaakt met de bank.

Stel een vraag