Levering schip

Bij het kopen van een boot/schip is niet in alle gevallen de tussenkomst van een notaris noodzakelijk. Als het gaat om een teboekgesteld schip is een notariële akte wel noodzakelijk. Teboekstelling wil zeggen dat het schip wordt geregistreerd in het scheepsregister van het kadaster. Daarmee is een schip een registergoed, net als een huis. Bij de teboekstelling wordt een administratief kenmerk toegekend, het brandmerknummer. Wanneer een schip niet te boek is gesteld maar u dit wel wil, kan Stevens Idema Notariaat als deskundige notaris de teboekstelling voor u verzorgen.

Stel een vraag