Uw testament in Groningen opstellen

Regel alles goed voor later en laat uw testament in Groningen opstellen bij Stevens Idema Notariaat. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet bij uw overlijden wie de erfgenamen zullen zijn. Zo zullen uw kinderen recht hebben op een vordering in geld, maar kunnen zij daar pas aanspraak op maken als de langstlevende partner is overleden.

Wilt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn en wat zij erven? Laat dan uw testament opstellen door Stevens Idema Notariaat als notariskantoor in Groningen.  Maak een afspraak voor uw testament

Testament Groningen: erfgenamen betalen erfbelasting

Naast uw testament kunnen we u op ons kantoor in Groningen verder informeren en adviseren over verwante onderwerpen. Wist u bijvoorbeeld dat uw erfgenamen erfbelasting betalen over het vermogen dat zij van u erven? Als deskundige notarissen kunnen wij u adviseren hoe uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen.

Meer informatie over erfbelasting

Testament Groningen: verklaring van erfrecht aanvragen

Als notaris uit Groningen kunt u ook bij ons terecht om een verklaring van erfrecht aan te vragen. Deze verklaring kunt u aanvragen als iemand overleden is en vertelt u precies wie de erfgenamen zijn. In bepaalde situaties vraagt een bank om een verklaring van erfrecht, zodat een erfgenaam kan aantonen dat hij daadwerkelijk recht heeft op (een deel van) het banktegoed van een overledene. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als:

  • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap,
  • er geen testament is
  • en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Meer informatie over de verklaring van erfrecht

Stel een vraag