Laat notaris in Groningen uw testament opstellen

Heb alles goed geregeld voor later en laat een notaris in Groningen uw testament opstellen. Heeft u nog geen testament? Dan bepaalt de wet voor u wie uw erfgenamen zijn. Bent u getrouwd of samen met uw partner geregistreerd en heeft u kinderen? Dan zegt de wet dat uw kinderen recht hebben op een vordering in geld zodra de langstlevende partner overlijdt (wettelijke verdeling)

Wilt u o.a. bepalen wie uw erfgenamen zijn? Neem dan contact met ons op over uw testament.

Notaris in Groningen regelt uw testament en meer

Wilt u ons als notaris in Groningen niet inschakelen voor het opstellen van uw testament, maar voor het aanvragen van een verklaring van erfrecht? Dat kan. Een verklaring van erfrecht vertelt precies wie de erfgenamen van een overledene zijn. In sommige gevallen verlangt een bank naar een verklaring van erfrecht, voordat een erfgenaam toegang kan krijgen tot het banktegoed van een overledene.

Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als:

  • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap,
  • er geen testament is
  • en er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Meer informatie over de verklaring van erfrecht

Notaris in Groningen vertelt u alles over het testament en nalatenschap

Wilt u naast uw testament meer informatie van ons als notaris uit Groningen over bijvoorbeeld erfgenamen en erfenissen? Dat kan. Wist u bijvoorbeeld dat uw erfgenamen erfbelasting betalen over hetgeen wat zij van u erven?

Wees goed op de hoogte van de geldende regels en wetten en laat u adviseren over uw testament en andere zaken door uw notaris uit Groningen: Stevens Idema Notariaat.

Stel een vraag