Echtscheidingsconvenant

Wanneer u en uw partner besluiten om te gaan scheiden, moet er veel worden geregeld. Veel stellen die uit elkaar gaan laten een zogenaamd echtscheidingsconvenant opstellen. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die het gevolg zijn van de echtscheiding. De verkoop van de echtelijke woning, de afspraken over de verdeling van de inboedel en de eventueel te betalen alimentatie aan een ex-partner of ten behoeve van de kinderen. Als u een echtscheidingsconvenant laat opstellen dan zal de rechter dit integraal opnemen in de uitspraak, zodat de afspraken in het convenant meteen wettelijk zijn vastgelegd. 
 

Goede afspraken in het echtscheidingsconvenant

Als u en uw partner na de scheiding goede afspraken willen maken over zaken die  geregeld moeten worden. Door deze afspraken vast te leggen en het echtscheidingsconvenant beide te ondertekenen zijn de afspraken voor beide partijen duidelijk. Als er kinderen bij de echtscheiding zijn betrokken dan kunnen afspraken over de opvoeding en het verblijf van de kinderen bij beide ouders eveneens in het convenant worden opgenomen. Ook afspraken over het betalen van alimentatie worden hier doorgaans in vastgelegd, evenals de verdeling van spaartegoeden of schulden. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd blijft u overigens beide aansprakelijk voor schulden omdat dit in de wet is vastgelegd. 
 

Laat u adviseren over een echtscheidingsconvenant

Wilt u dat er een goed en deugdelijk echtscheidingsconvenant wordt opgesteld als u gaat scheiden? Neem dan nu contact op met Stevens Idema Notariaat om u hiervoor bij te staan. U kunt ons bereiken via ons e-mailadres info@stevensidema.nl. Wilt u direct een afspraak maken dan zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 050- 317 64 44. Samen zorgen wij ervoor dat uw echtscheiding zo goed mogelijk wordt geregeld.
Maak een afspraak